Wszystkie pola są wymagane.

Uczniowie proszeni są o skorzystanie z formularza przypomnienia hasła dostępnego na stronie Uczeń
Logowanie
Gra JA TITAN

Tutaj znajdziesz link do gry.

więcej

Gra JA TITAN

Każdy nauczyciel po zarejestrowaniu się do programu otrzymuje dostęp do symulacji ważny przez sześć miesięcy.
Loginy oraz hasła dla nauczycieli z poprzedniego roku są aktualne, w przypadku wygaśnięcia licencji należy napisać do koordynatora programu:
danuta.romanowska@junior.org.pl

Uwaga!
Nauczyciel otrzymuje tylko jedną licencję dla jednej klasy.
Wprowadzając dane do systemu gry nie można tworzyć sobie dodatkowych klas.
New Class – nowa klasa pod nazwą Grupa szkolna jest już dana dla szkoły - w jej ramach można wpisywać dowolną ilość zespołów grających.
Nie jest potrzebna do tego nowa klasa.

Link do gry: http://titan2018.ja.org/home.php